top of page

03 
Talksters Kulüp

USTA OYUNCU / ERAY ESEROL

Birinci ve ikinci adımları tamamladığınızda 1 yıl sürecek olan ve ayda 1 defa gerçekleştirilen Talksters konuşma kulübüne farklı rollerde katılma hakkı kazanırsınız. 

Talksters Konuşma Kulübü Rolleri;

 

Talksters; Toplantının yöneticisi ve ev sahibidir.

 

‘E’ Sayıcı; siz sunum yaparken kullanmakta olduğunuz “eee…”, “dolayısı ile”, “ondan sonra” gibi dolgu kelimelerini not eder.

 

Gramerci; diğer adı ile dilbilgisi uzmanı, konuşmanız sırasında kullandığınız kelimelerin zenginliği ve doğru kullanılıp kullanılmadığı hakkında size geri bildirim verir.

 

Zaman Yöneticisi: Bu rolü üstlenen kişi konuşma esnasında zaman yönetimi becerilerini geliştirir

 

Toplantı Konuşmacısı; Her toplantıda bir konuşmacı vardır ve her konuşmacı bir rol modeldir. Kulüp üyeleri birbirlerinin konuşmalarından öğrenerek kendilerini geliştirirler.

 

Topicster;  Bu rolü üstlenmek yönetsel becerileri, organizasyon

becerilerini ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

 

Masa Konuları Konuşmacısı; Masa Konuları, üyelerin hazırlıksız konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Değerlendirici; Değerlendiriciler, toplantıdaki konuşmacılara sözlü ve yazılı geri bildirim verir.

 

Genel Değerlendirici; kulüp toplantısı sırasında gerçekleşen her şeyi değerlendirir.

bottom of page